1. Leczenie naczyniaków wczesnodziecięcych w programie leczenia propranololem
  2. Leczenie dzieci wg protokołu ERAS (pierwszy w Polsce ośrodek chirurgii dziecięcej, który wprowadził pełny protokół do leczenia dzieci)
  3. Metoda Desardy (nowatorska metoda napięciowego leczenia przepuklin/ bez użycia materiałów syntetycznych/ znajdująca zastosowanie u nastolatków)
  4. Leczenie za pomocą opatrunków z podciśnieniem (stosowane z bardzo dobrymi wynikami do leczenia szczególnie trudnych i źle gojących się ran, w tym od niedawana możliwość leczenia za pomocą Vacuum w trybie ambulatoryjno- domowym)
  5. Zastosowanie blokad regionalnych pod kontrolą usg /metod miejscowego znieczulenia w nowoczesnym multimodalnym leczeniu bólu pooperacyjnego/
  6. Metoda Karidakisa –nowoczesna metoda leczenia torbieli pilonidalnej
  7. Metoda „double doughnut” – metoda leczenia ginekomastii w III stadium zaawansowania
  8. Stosowanie do unieruchamiania złamań, skręceń czy poważnych stłuczeń ortez oraz tzw. Lekkich gipsów (soft cast, scotch cast i combicast)
   1. biopsje diagnostyczne powiększonych węzłów chłonnych
   2. resekcje torbieli pośrodkowych szyi
   3. resekcje torbieli bocznych/bronchogennych szyi
   4. resekcje guzów szyi
   5. resekcje płata/płatów tarczycy
   6. tracheostomia
  1. tracheostomia
  2. bronchoskopia sztywna (diagnostyczne i interwencyjne zabiegi m.in. w podejrzeniu ciał obcych dróg oddechowych)
  3. lobektomia (usunięcie płata płuca- wady wrodzone, guzy)
  4. torakoskopowa operacja odmy opłucnowej
  5. torakoskopowa operacja w ropniakach opłucnej
  6. torakoskopowa operacja tymektomii (usunięcia grasicy)
  7. torakoskopowa operacja biopsji guzów śródpiersia
  8. torakoskopowa operacja resekcji guzów śródpiersia tylnego
  9. torakoskopowa operacja deformacji szewskiej klatki piersiowej
  10. operacje plastyczne klatki piersiowej kurzej/gołębiej
  11. laparoskopowa operacja przepukliny przeponowej (zamostkowej oraz tylno-bocznej)
  1. laparoskopowa appendektomia (usunięcie wyrostka robaczkowego)
  2. laparoskopowa cholecystektomia (usunięcie pęcherzyka żółciowego)
  3. laparoskopowa fundoplikacja (operacja refluksu żołądkowo- przełykowego i przepukliny rozworu przełykowego przepony)
  4. laparoskopowa kardiomiotomia Hellera
  5. przezskórka endoskopowa gastrostomia (PEG)
  6. pyloromiotomia (operacja przerostu wrodzonego odźwiernika)
  7. laparoskopowa biopsja diagnostyczna węzłów chłonnych jamy otrzewnej
  8. laparoskopowa biopsja diagnostyczna wątroby
  9. laparoskopie diagnostyczne bólów brzucha
  10. laparoskopowa splenektomia
  11. operacje niedrożności przewodu pokarmowego
  12. operacje perforacji przewodu pokarmowego
  13. wspomagana laparoskopowo operacja w chorobie Hirschsprunga
  14. zabiegi odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego (zamknięcia stomii)
  15. leczenie operacyjne obrażeń jamy brzusznej
  1. leczenie operacyjne wrodzonego zarośnięcia odbytu
  2. biopsja diagnostyczna odbytnicy w kierunku choroby Hirschsprunga
  3. leczenie operacyjne choroby Hirschsprunga
  4. wyłanianie stomii jelitowych
  5. odtwarzenie ciągłości przewodu pokarmowego (zamykanie stomii)
  6. nacięcie ropnia okołodobytowego
  7. leczenie operacyjne przetok okołoodbytowych
  8. resekcja polipa odbytnicy
  9. rektoskopia
  10. hegarowanie zespoleń odbytniczo- odbytowych
  11. ostrzykiwanie sterydem zespoleń odbytniczo- odbytowych
  12. leczenie zachowawcze szczelin odbytu
  1. operacje wnętrostwa (w tym laparoskopowe leczenie wnętrostwa)
  2. operacje wodniaków jądra/powrózka nasiennego
  3. operacje żylaków powrózka nasiennego (laparoskopowo)
  4. operacje stulejki
  5. operacje spodziectwa
  6. operacje prącia pogrążonego
  7. operacje wodonercza (w tym laparoskopowe)
  8. operacje moczowodów olbrzymich
  9. operacje usunięcia nerki częściowe oraz całkowite (w tym laparoskopowe)
  10. operacje guzów nowotworowych układu moczowego
  11. operacje guzów nowotworowych gonad
  12. wszczepianie cewników dializacyjnych
  13. zabiegi cystoskopowe (diagnostyczne i lecznicze)
  14. operacje w ureterocoele
  15. feminizacja w zespole wrodzonego przerostu nadnerczy
  16. resekcja torbieli moczownika
  1. laparoskopowa operacja w przypadku skrętu jajnika/jajowodu
  2. laparoskopowa operacja w przypadku torbieli jajnika
  3. laparoskopowa operacja w przypadku guza jajnika
  4. zabiegi rozklejania zrostu warg sromowych
  5. nacięcie ropnia gruczołu Bartolina
  6. operacje w krwistku macicy
  1. biopsja diagnostyczna powiększonych węzłów chłonnych szyi
  2. resekcja guzów szyi
  3. resekcje płata/płatów tarczycy z guzem
  4. lobektomia- usunięcie płata płuca wraz z guzem
  5. torakoskopowa tymektomia (usunięcie grasicy)
  6. resekcja guzów neurogennych śródpiersia
  7. torakoskopowa biopsja guza śródpiersia
  8. laparoskopowa biopsja diagnostyczna węzłów chłonnych jamy otrzewnej
  9. laparoskopowa biopsja diagnostyczna wątroby
  10. laparoskopowa resekcja guzów jajnika
  11. usunięcie guzów jąder
  12. laparoskopowa splenektomia
  13. resekcja guzów przewodu pokarmowego
  14. nefrektomia
  15. resekcja innych guzów zaotrzewnowych
  16. resekcja guzów łagodnych kości długich
  17. biopsja diagnostyczna i resekcja guzów nowotworowych tkanek miękkich
  18. implantacje i usuwanie permanentnych dostępów naczyniowych (porty naczyniowe, cewniki Broviaka)
  1. resekcja palców dodatkowych
  2. operacja plastyczna palcozrostu
  3. operacja ginekomastii
  4. przeszczepy pośredniej grubości skóry w leczeniu oparzeń
  5. przeszczepy pełnej grubości skóry w ubytkach poresekcyjnych w obrębie skóry
  6. torakoskopowe operacje deformacji szewskiej klatki piersiowej
  7. operacje klatki piersiowej kurzej/gołębiej
  8. usuwanie przerośniętych blizn
  1. bronchoskopia sztywna – diagnostyczna i interwencyjna
  2. gastroezofagoskopia interwencyjna (implantacja gastrostomii, usuwanie ciał obcych, leczenie zwężeń przełyku)
  3. rektoskopia diagnostyczna (najczęściej w przebiegu krwawienia z dolnego odcinka przewodu pokarmowego)
  4. cystoskopia diagnostyczna i lecznicza (ostrzykiwanie ujść moczowodów, usuwanie cewników DJ, leczenie zastawek cewki tylnej i inne)
  1. laparoskopowa operacja żylaków powrózka nasiennego
  2. ostry brzuch (zabiegi operacyjne dotyczące ostrych stanów jamy brzusznej, w tym zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożności, perforacje, urazy, ostre stany ginekologiczne)
  3. torakoskopowa operacja wrodzonego zarośnięcia przełyku
  4. torakoskopowa operacja odmy opłucnowej
  5. torakoskopowa operacja w ropniakach opłucnej
  6. torakoskopowa operacja tymektomii (usunięcia grasicy)
  7. torakoskopowa operacja biopsji guzów śródpiersia
  8. torakoskopowa operacja plastyczna deformacji szewskiej klatki piersiowej
  9. laparoskopowa operacja przepukliny przeponowej (zamostkowej oraz tylno-bocznej)
  10. laparoskopowa appendektomia (usunięcie wyrostka robaczkowego)
  11. laparoskopowa cholecystektomia (usunięcie pęcherzyka żółciowego)
  12. laparoskopowa fundoplikacja (operacja refluksu żołądkowo- przełykowego i przepukliny rozworu przełykowego przepony)
  13. laparoskopowa kardiomiotomia Hellera (leczenie achalazji przełyku)
  14. pyloromiotomia
  15. laparoskopowa biopsja diagnostyczna węzłów chłonnych jamy otrzewnej
  16. laparoskopowa biopsja diagnostyczna wątroby
  17. laparoskopia diagnostyczna
  18. laparoskopowa splenektomia
  19. laparoskopowa adrenalektomia
  20. wspomagana laparoskopowo operacja w chorobie Hirschsprunga
  21. laparoskopowa diagnostyka i leczenia wybranych przypadków wnętrostwa
  22. laparoskopowe leczenie wodonercza
  23. laparoskopowa operacja moczowodów olbrzymich
  24. laparoskopowa operacja nefrektomii /częściowe lub całkowite usunięcia nerki/
  25. laparoskopowa operacja skrętu jajnika/jajowodu
  26. laparoskopowa operacja torbieli/guza jajnika
  1. leczenie urazów okołoporodowych
  2. wady wrodzone płuc (rozedma płatowa, torbielowatość płuc, torbiele bronchogenen)
  3. zarośnięcie przełyku
  4. wrodzone niedrożności dwunastnicy (zarośnięcia, niedrożność zewnątrzpochodna)
  5. wrodzone niedrożności jelit (zarośnięcia, niedrożność smółkowa, choroba Hirschsprunga, wgłobienie jelit)
  6. perforacje przewodu pokarmowego
  7. smółkowe zapalenie otrzewnej
  8. wrodzone zarośnięcie odbytu
  9. wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika
  10. wrodzone torbiele krezki i sieci
  11. wrodzone zdwojenia przewodu pokarmowego
  12. martwicze zapalenie jelit noworodka
  13. wytrzewienie wrodzone
  14. przepuklina pępowinowa/sznura pępowinowego
  15. chirurgia przetrwałych struktur pępowiny
  16. wrodzona przepuklina przeponowa
  17. wrodzone torbiele jajników
  18. implantacja cewnika dializacyjnego
  19. zastawki cewki tylnej
  20. skręt jądra
  21. przepuklina pachwinowa
  22. guzy nowotworowe i rozwoje (w tym guzy krzyżowo- guziczne)
  1. zachowawcze leczenie oparzeń
  2. stosowanie nowoczesnych opatrunków wykorzystujących podciśnienie oraz substytutów skóry
  3. zabiegi operacyjne nekrektomii
  4. przeszczepy skóry pośredniej grubości
  1. złamania kości długich kończyn
  2. ostra moszna (zabiegi operacyjne dotyczące ostrych stanów toczących się w obrębie worka mosznowego, w tym skręt jądra)
  3. ostry brzuch (zabiegi operacyjne dotyczące ostrych stanów jamy brzusznej, w tym zapalenie wyrostka robaczkowego, niedrożności, wgłobienie jelit, perforacje, urazy, ostre stany ginekologiczne)
  4. zaopatrzenia ran urazowych (w tym zaopatrzenie uszkodzeń ścięgien, nerwów obwodowych i naczyń krwionośnych)
  5. drenaż klatki piersiowej (płyn w jamie opłucnej, odma opłucnowa i inne)
  6. usuwanie ciał obcych z przewodu pokarmowego (najczęściej gastroskopowe usunięcie ciała obcego z przełyku lub żołądka)
  7. drenaże ropni powłok
  1. przepuklina pachwinowa
  2. przepuklina pępkowa
  3. przepuklina kresy białej
  4. wnętrostwo /niezstąpienie jąder/ (w tym laparoskopowe leczenie wnętrostwa)
  5. wodniak jądra/powrózka nasiennego
  6. żylaki powrózka nasiennego (laparoskopowo)
  7. stulejka
  8. guzek powłok/znamię skóry/brodawki skóry
  9. krótkie wędzidełko języka
  10. przerośnięte wędzidełko wargi górnej
  11. wrastający paznokieć
  12. ganglion (torbiel galaretowata)
  13. torbiel podkolanowa
  14. wyrośl przeduszna
  15. torbiel śluzowa przedsionka jamy ustnej
  16. palec dodatkowy ręki i/lub stopy
  17. guzek sutka
  18. usunięcie materiału zespalającego po złamaniu kości
  19. biopsja diagnostyczna odbytnicy