Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się z przedmiotu chirurgia

Forma zajęć:

                                  WYKŁADY

 

L.p.

 

Tematy zajęć

 

1.

Co to jest chirurgia, krótki rys historyczny. Postęp w chirurgii i jego warunkowania.

Specjalności pochodne chirurgii.

2.

Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej w chirurgii oraz znaczenie badań  dodatkowych w chirurgii. Podstawy badań naukowych w leczeniu zaburzeń metabolicznych w chirurgii. Krytyczne podejście do wyników publikacji naukowych

3.

Kwalifikacja i przygotowanie chorych  do operacji, ryzyko operacyjne, zasady postępowania pooperacyjnego. Podstawy badań naukowych w postępowaniu okołooperacyjnym w chirurgii. Krytyczne podejście do wyników publikacji naukowych.

4.

Żywienie w chirurgii. Zasady leczenia krwią, preparatami krwiopochodnymi i krwiozastępczymi w chirurgii. Podstawy badań naukowych w leczeniu żywieniowym w chirurgii. Krytyczne podejście do wyników publikacji naukowych.

5.

Ostre choroby jamy brzusznej- objawy, rozpoznanie, diagnostyka różnicowa, leczenie. Podstawy badań naukowych w ostrych chorobach jamy brzusznej. Krytyczne podejście do wyników publikacji naukowych.

6.

Obrażenia narządów jamy brzusznej- objawy, rozpoznanie, leczenie. Podstawy badań naukowych w chirurgii urazowej. Krytyczne podejście do wyników publikacji naukowych.

7.

Nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego- objawy, rozpoznanie, diagnostyka różnicowa, leczenie. Ogólne zasady postępowania chirurgicznego w nowotworach złośliwych- operacje radykalne i paliatywne

8.

Nowotwory dolnego odcinka przewodu pokarmowego- objawy, rozpoznanie, diagnostyka różnicowa, leczenie. Ogólne zasady postępowania chirurgicznego w nowotworach złośliwych- operacje radykalne i paliatywne.

9.

Choroby narządów miąższowych jamy brzusznej- objawy, rozpoznanie, diagnostyka różnicowa, leczenie.

Podstawy badań naukowych w chirurgii wątroby i trzustki. Krytyczne podejście do wyników publikacji naukowych.

10.

Chirurgia sutka. Rozwiązywanie trudnych problemów medycznych w chirurgii sutka w oparciu o publikacje naukowe. Planowanie badań naukowych w tym zakresie

11.

Chirurgia tarczycy i przytarczyc . Rozwiązywanie trudnych problemów medycznych w chirurgii tarczycy w oparciu o publikacje naukowe. Planowanie badań naukowych w tym zakres

12.

Chirurgia nadnerczy. Rozwiązywanie trudnych problemów medycznych w chirurgii nadnerczy w oparciu o publikacje naukowe. Planowanie badań naukowych w tym zakres

13.

Guzy neuroendokrynne przewodu pokarmowego. Rozwiązywanie trudnych problemów medycznych w chirurgii guzów neuroendokrynnych w oparciu o publikacje naukowe. Planowanie badań naukowych w tym zakres

14.

Choroby zapalne jelit. Wskazania do leczenia operacyjnego.  Podstawy badań naukowych w chirurgii wątroby i trzustki. Krytyczne podejście do wyników publikacji naukowych.

15.

Tętniaki aorty brzusznej. Patofizjologia, diagnostyka i metody leczenia.

16.

Ostre stany w chirurgii naczyniowej. Rozwiązywanie trudnych problemów medycznych w chirurgii naczyniowej w oparciu o publikacje naukowe. Planowanie badań naukowych w tym zakresie.

17.

Specyfika Chirurgii Dziecięcej – wybrane zagadnienia

18.

Chirurgia noworodka. Podstawy badań naukowych w chirurgii noworodka. Krytyczne podejście do wyników publikacji naukowych

19.

Chirurgia małoinwazyjna i jej zastosowanie w chirurgii dziecięcej. Podstawy badań naukowych w chirurgii noworodka. Krytyczne podejście do wyników publikacji naukowych

20.

Interwencje i procedury chirurgiczne w onkologii dziecięcej. Rozwiązywanie trudnych problemów medycznych w chirurgii dziecięcej w oparciu o publikacje naukowe. Planowanie badań naukowych w tym zakresie.

21.

Urazy przenikające i nieprzenikające klatki piersiowej.

22.

Wideotorakoskopia diagnostyczna i lecznicza.

23.

Rak płuca – diagnostyka i leczenie chirurgiczne.

24.

Choroby opłucnej i ściany klatki piersiowej. Rozwiązywanie trudnych problemów medycznych w chirurgii klatki piersiowej w oparciu o publikacje naukowe. Planowanie badań naukowych w tym zakresie.

25.

Chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej serca – kwalifikacja, techniki operacyjne. Rozwiązywanie trudnych problemów medycznych w leczeniu chirurgicznym choroby niedokrwiennej serca w oparciu o publikacje naukowe. Planowanie badań naukowych w tym zakresie

26.

Leczenie operacyjne nabytych wad zastawkowych serca- kwalifikacja, techniki operacyjne

27.

Innowacyjne narzędzia w operacjach kardiochirurgicznych

28.

Rola mechanicznego wspomagania  w leczeniu ciężkiej niewydolności serca

29.

Transplantologia kliniczna. Rozwiązywanie trudnych problemów medycznych w transplantacji serca i płuc w oparciu o publikacje naukowe. Planowanie badań naukowych w tym zakresie

30.

Nowotwory układu moczowego i męskich narządów płciowych

31.

Zapalenie i wady wrodzone układu moczowego

32.

Kamica układu moczowego i BPH. Rozwiązywanie trudnych problemów medycznych w urologii w oparciu o publikacje naukowe. Planowanie badań naukowych w tym zakresie