Torakochirurgia (chirurgia klatki piersiowej) to dziedzina chirurgii zajmująca sie zabiegami operacyjnymi w obrębie ściany klatki piersiowej jak i narządów w niej zawartych. Dostęp operacyjny może być klasyczny czyli otwarty, z zastosowaniem torakotomii czyli rozległego otwarcia klatki piersiowej lub sternotomii czyli rozcięcia mostka zapewniającego dostęp do śródpiersia.

Alternatywa dla tych operacji są dostępy małoinwazyjne do których zaliczamy torakoskopie czyli operacje wykonywaną z wykorzystaniem kilku drobnych (5-12mm) nacięci, przez które wprowadzamy trokary lub torakoporty oraz VATS (Video-assisted thoracic surgery) gdzie oprócz portów wykonujemy niewielkie otwarcie klatki piersiowej (minitorakotomię).

Zabiegi torakoskopowe i VATS posiadają wszystkie zalety operacji małoinwazyjnej takie jak:

 • lepszy efekt kosmetyczny
 • mniejszy ból pooperacyjny
 • krótsza hospitalizacja
 • szybsza rekonwalescencja

Ponadto nie powodują powikłań związanych z rozległą torakotomią lub sternotomią:

 • deformacji klatki piersiowej i obręczy barkowej
 • opóźnionego zrostu mostka
 • przedłużonego drenaż
 • bólu pooperacyjnego
 • zmian zapalnych płuc

W Klinice wykonywane są operacje torakochirurgiczne zarówno u noworodków jak i u pacjentów starszych do 18 roku życia włącznie. W większości przypadków wykorzystujemy dostępy małoinwazyjne:

Wykonywane operacje torakochirurgiczne:

 • torakoskopie diagnostyczne
 • torakoskopowa operacja zarośnięcia przełyku
 • torakoskopowy drenaż jamy opłucnej i dekortykacja płuca w ropniakach
 • torakoskopowe leczenie odmy opłucnowej
 • torakoskopowe resekcje patologicznej tkanki płucnej
 • torakoskopowa reseksja grasicy w Myasthenia gravis
 • torakoskopowe operacje guzów śródpiersia
 • torakoskopowa sympatektomia
 • resekcje miąższu płucnego (lobektomie, segmentektomkie, resekcje klinowe)

Ponadto ośrodek specjalizuje sie w operacyjnym leczeniu deformacji klatki piersiowej (klatka lejkowata, klatka kurza, deformacje złożone) z wykorzystaniem zarówno technik małoinwazyjnych (operacja Nussa) jak i klasycznych (operacja wg Ravitcha).