Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii zajmuje V i VI piętro budynku pediatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (budynek 1A). Na V piętrze mieści się wyremontowany, 20- łóżkowy Oddział Chirurgii Dziecięcej. VI piętro zajmuje blok operacyjny składający się z 2 sal operacyjnych, sali przed- i pooperacyjnej, pomieszczeń socjalnych, przygotowawczych i sterylizacji. Blok operacyjny wyposażony jest w klimatyzację z przepływem laminarnym oraz w sterylizacje plazmową co zapewnia najwyższy standard aseptyki.

Sale operacyjne posiadają nowoczesny sprzęt, między innymi:

  • dwa tory wizyjne do zabiegów laparoskopowych i torakoskopowych,
  • koagulację typu Liga-sure,
  • nóż ultradźwiękowy,
  • bronchoskop,
  • gastroskop,
  • dermatom,
  • wiertarkę do zabiegów kostnych,
  • staplery chirurgiczne.

W skład Oddziału wchodzi także znajdująca się w budynku nr 16 Przykliniczna Poradnia Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii, w której odbywa się kwalifikacja pacjentów do zabiegów operacyjnych i kontrole pooperacyjne.

Lekarze Oddziału pełnią również 24-godzinne dyżury w ramach Izby Przyjęć dla Dzieci, gdzie przyjmowani są pacjenci wymagających pilnej doraźnej pomocy chirurgicznej w systemie ciągłym ostro-dyżurowym.