Seminaria:

Ratownictwo Medyczne

  • Seminarium „Ostry brzuch u dzieci”.
  • Seminarium „ Oparzenia u dzieci”.
  • Seminarium “Urazu czaszkowo-mózgowe u dzieci”.
  • Seminarium “Urazy brzucha i klatki piersiowej u dzieci”.
  • Seminarium “Obrażenia narządu ruchu u dzieci”.

IV rok kierunku Lekarskiego

  1. Seminarium „Ostry brzuch u dzieci”.
  2. Seminarium „Ostra moszna u dzieci”.
  3. Seminarium „ Oparzenia u dzieci”.
  4. Urazu czaszkowo-mózgowe u dzieci.
  5. Urazy brzucha i klatki piersiowej u dzieci.

VI rok kierunku Lekarskiego

Seminarium „Chirurgia noworodka”.