Chirurgia małoinwazyjna zwana również chirurgią endoskopową lub wideochirurgią (laparoskopia, torakoskopia) to zabiegi operacyjne wykonywane przez minimalne nacięcia powłok (kilka drobnych nacięć o wielkości od 0,3 do 1cm) pod kontrolą obrazu przekazywanego na monitor za pośrednictwem optyki i mikrokamery. Wprowadzenie optyki do jam ciała pacjenta umożliwia uwidocznienie w dużym powiększeniu obrazu pola operacyjnego na ekranie monitora. Pozwala to na  bardzo precyzyjne wykonanie zabiegu operacyjnego, co zdecydowanie zmniejsza ryzyko powikłań śródoperacyjnych. Zastosowanie technik małoinwazyjnych znacznie ogranicza ból pooperacyjny, skraca czas pobytu w szpitalu, okres rekonwalescencji pooperacyjnej oraz umożliwia szybszy powrót do zdrowia i pełnej aktywności.

Klinika jest jednym z wiodących ośrodków chirurgii laparoskopowej i torakoskopowej w Polsce. Pracownicy Kliniki zdobywali swoje doświadczenie na wielu krajowych i zagranicznych kursach z zakresu technik małoinwazyjnych. Ośrodek prowadzi szkolenia w zakresie chirurgii laparoskopowej i torakoskopowej dla lekarzy w ramach szkolenia podyplomowego i specjalistycznego. Doświadczenie zespołu Kliniki skutkuje licznymi publikacjami i doniesieniami naukowymi z zakresu technik wideochirurgicznych.

Ośrodek wyposażony jest w nowoczesny sprzęt posiada odpowiednie zaplecze techniczne i szeroko wyspecjalizowana kadrę, która ustawicznie poszerza swoje umiejętności, wprowadzając uznane na świecie metody tak, aby stale doskonalić leczenie naszych małych pacjentów.

W Klinice wykonywanych jest wiele zabiegów operacyjnych z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych, a mianowicie:

 • laparoskopowe usunięcie wyrostka robaczkowego
 • laparoskopowa usunięcie pęcherzyka żółciowego
 • laparoskopowe leczenie żylaków powrózka nasiennego
 • laparoskopowa operacje wnętrostwa brzusznego
 • laparoskopowa operacje torbieli i guzów jajnika
 • laparoskopowe leczenie refluksu żoładkowo-przełykowego (fundoplikacja)
 • laparoskopowa operacje kurczu wpustu (kardiomiotomia)
 • laparoskopowa gastrostomia
 • laparoskopowa chirurgia jelit (ch. Hirschprunga)
 • laparoskopowa usunięcie śledziony
 • laparoskopowa usunięcie nadnercza
 • laparoskopowa nefrektomia
 • laparoskopowa heminefrektomia
 • laproskopowa plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego w wodonerczu
 • laparoskopowa pyloromyotomia
 • torakoskopowa operacja zarośnięcia przełyku
 • torakoskopowy drenaż jamy opłucnej i dekortykacja płuca w ropniakach
 • torakoskopowe leczenie odmy opłucnowej
 • torakoskopowe resekcje patologicznej tkanki płucnej
 • torakoskopowa reseksja grasicy w Myasthenia gravis
 • torakoskopowe operacje guzów śródpiersia
 • torakoskopowa sympatektomia
 • laparoskopie i torakoskopie diagnostyczne