Dla gojenia rany, niezależnie od jej etiologii, wymagane jest odpowiednie środowisko.

VAC (Vacuum Assisted Closure) to metoda leczenia ran, wykorzystująca podciśnienie, jako czynnik    wspomagający utrzymanie optymalnych do tego warunków.

Ogólne wymagania dla sprawnego i niepowikłanego zamknięcia się rany stanowią:

  • dokładne oczyszczenie rany, a więc usunięcie tkanek martwiczych, niedokrwionych czy zanieczyszczonych przy użyciu metod mechanicznych, enzymatycznych i chemicznych.
  • ograniczenie stanu zapalnego, czyli przede wszystkim profilaktyka lub leczenie zakażenia rany, zwalczanie obrzęku, przekrwienia/niedokrwienia.
  • utrzymanie odpowiedniej wilgotności rany.
  • zapewnienie dobrych warunków dla tworzenia blizny, czyli zbliżenie brzegów rany, a w przypadku ran rozległych, z dużym ubytkiem tkanek- stymulacja namnażania komórek, czy nawet użycie przeszczepów.

System VAC znakomicie wpisuje się w powyższe założenia- szczelny opatrunek oddziela ranę od czynników zewnętrznych, stwarzając wewnątrz sprzyjające gojeniu mikrośrodowisko.  Z kolei pod wpływem podciśnienia odprowadzany jest nadmiar wysięku, ograniczając tym samym zaleganie tkanek martwiczych, stanowiących podłoże dla rozwoju bakterii. Dodatkowo niższe ciśnienie poprawia ukrwienie oraz stymuluje wzrost ziarniny, czyli pierwszej tkanki pojawiającej się w procesie zamykania rany.

W naszej Klinice do leczenia podciśnieniem kwalifikujemy pacjentów z ranami powikłanymi, bądź podejrzanymi o wystąpienie powikłań, a więc rany zakażone, rozległe, głębokie, z dużym ubytkiem  skórnym, słabo ukrwione, ale także rany pooperacyjne u dzieci, których zły stan ogólny nie sprzyja prawidłowej regeneracji.

Stosujemy dwa tryby leczenia za pomocą VAC- stacjonarny i ambulatoryjny. Stacjonarnie wykorzystujemy zestawy nieprzenośne, z opatrunkami umożliwiającymi dopasowanie do lóż nawet nieregularnych, drążących ran. Zestawy te mają możliwość regulacji wysokości podciśnienia. Konieczność leczenia szpitalnego występuje w przypadku ran rozległych, wymagających oprócz zaopatrzenia miejscowego również terapii ogólnej. Wskazaniem do hospitalizacji może być także brak współpracy pacjenta, np. ze względu na młody wiek.

System przenośny wyposażony jest w gotowy opatrunek o węższym zakresie dostosowania do kształtu rany, oraz generuje podciśnienie o stałej wartości, bez możliwości regulacji. Terapię ambulatoryjną wykorzystujemy w przypadku ran mniej skomplikowanych, nie dających objawów ogólnych, u chorych dobrze współpracujących.

Na rynku dostępne są zestawy różnych marek, jednak ogólna charakterystyka i zasada ich działania są wspólne. System VAC składa się dwuwarstwowego opatrunku- przylegającej bezpośrednio do rany warstwy piankowej oraz uszczelniającej warstwy zewnętrznej. Z części wewnętrznej wyprowadzany jest przewód, którego drugi koniec łączy się z elektronicznym zestawem wytwarzającym podciśnienie. W przypadku zestawów przenośnych zasilanie urządzenia wielkości telefonu komórkowego stanowią baterie; zestawy stacjonarne podłącza się do sieci. System stacjonarny nie jest na tyle duży, aby całkowicie uniemożliwił pacjentowi poruszanie się- po odłączeniu od źródła prądu można przenieść go np. w celu udania się do toalety.

Aby uzyskać efekt terapii podciśnieniowej, przed jej zastosowaniem ranę należy przygotować- opracować chirurgicznie. Polega to na dokładnym umyciu i usunięciu zanieczyszczeń oraz wycięciu tkanek martwiczych, niedokrwionych, najlepiej do granicy tkanek zdrowych. Na tak oczyszczoną ranę zakłada się szczelny opatrunek i podłącza do systemu ssącego. Opatrunek może pozostawać na ranie przez kilka dni, co ogranicza nieprzyjemne doznania związane z codzienną wymianą, jak w przypadku opatrunków tradycyjnych. W zależności od potrzeby, zmiany wykonujemy co trzy do siedmiu dni. W celu dodatkowego złagodzenia lęku i bólu, mogących towarzyszyć toalecie rany, w niektórych przypadkach procedurę tę wykonujemy w znieczuleniu ogólnym lub sedacji, czyli uspokojeniu dziecka za pomocą leków.

W domowej terapii przenośnym zestawem podciśnieniowym każdorazowa kontrola i zmiana opatrunku wiąże się z kilkugodzinnym pobytem w Oddziale.

Oczywiście, możliwą, a wręcz preferowaną jest kontynuacja terapii ambulatoryjnie po wstępnym, skutecznym leczeniu szpitalnym.