• 567

Za nami pierwsza edycja kursu LaparoPOWeR, będącego realizacją projektu „Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia
praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej SUM” .
Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji lekarzy oraz lekarzy rezydentów. Adepci Naszej Kliniki pod czujnym okiem najlepszych specjalistów mogli przez 4 dni doskonalić swoje umiejętnośći w zakresie technik laparoskopowych. Więcej szczegółów na temat kolejnych edycji kursu

https://www.facebook.com/LaparoPOWeR

SUM LaparoPOWeR