Klinika Chirurgii Dziecięcej w Zabrzu ŚAM w Katowicach powstała w styczniu 1987 roku, jako kolejna z sześciu jednostek zorganizowanych, w wyniku podziału I Katedry Pediatrii ŚAM. Jej organizatorem i kierownikiem był Prof. dr hab. n. med. Józef Dzielicki. Klinika zajmuje pomieszczenia na szóstym (blok operacyjny) i piątym (oddział) piętrze Budynku Pediatrii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Stanisława Szyszko w Zabrzu. W działalności diagnostyczno-terapeutycznej wykorzystuje sprzęt i aparaturę SK-1. Dysponuje 20 łóżkami dla chorych. Przy klinice działa Poradnia Chirurgii Dziecięcej. Klinika Chirurgii Dziecięcej, jak każda jednostka akademicka, realizuje trzy podstawowe zadania: dydaktyczno-wychowawcze (kształci studentów IV i V r. Wydz. Lekarskiego w Zabrzu z zakresu chirurgii dziecięcej), lecznicze (prowadzi wielospecjalistyczne leczenie chirurgiczne dzieci) i naukowo-badawcze.

Aktualnie w klinice pracuje siedmiu specjalistów chirurgii dziecięcej, w tym trzech nauczycieli akademickich. Ponadto w klinice kształci się sześciu lekarzy rezydentów w ramach specjalizacji w chirurgii dziecięcej, na różnym etapie kształcenia. Czterech lekarzy posiada specjalizacje z zakresu chirurgii dziecięcej czterech jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Specjaliści stanowią wysoko wykształconą kadrę medyczną, a swoją wiedze poszerzali na licznych stażach i kursach zagranicznych (USA, Francja, Holandia, Niemcy). Klinika posiada akredytacje do pełnego szkolenia rezydentów w zakresie chirurgii dziecięcej oraz do prowadzenia staży kierunkowych dla innych specjalizacji. Kształci studentów IV V i VI roku Wydziału Lekarskiego a także studentów Ratownictwa Medycznego- II i III rok.

Na dorobek naukowy kliniki składa się 200 publikacji klinicznych z zakresu chirurgii dziecięcej opublikowanych w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz 250 doniesień zjazdowych w tym 45 zagranicznych. Główne kierunki zainteresowań naukowych kliniki to urologia dziecięca, chirurgia endokrynologiczna, chirurgia gastroenterologiczna, chirurgia małoinwazyjna w szerokim pojęciu, torakochirurgia dziecięca, chirurgia noworodka z szczególnym uwzględnieniem chirurgii wad wrodzonych oraz traumatologia dziecięca.

Przy klinice od 1996r. działa koło STN, którego opiekunem jest obecnie dr n. med. Andrzej Grabowski. Studenci działający w kole naukowym corocznie przedstawiają prace na Konferencjach STN zdobywając niejednokrotnie nagrody i wyróżnienia.

Klinika pełni codzienne ostre dyżury dla regionu miasta Zabrza i Rudy Śląskiej oraz dyżury wynikające z nadzoru specjalistycznego. We współpracy z klinikami pediatrycznymi zapewnia wysokospecjalistyczną i wielokierunkową opiekę nad najmłodszymi pacjentami.

Klinika prowadzi stałą działalność chirurgiczną w zakresie:

W klinice od chwili rozpoczęcia działalności usługowej duża część zabiegów operacyjnych wykonywana jest w warunkach ambulatoryjnych – tzw. ,,chirurgia jednego dnia”. Klinika była pierwszym ośrodkiem na Śląsku, który wprowadził tego typu leczenie dzieci. W zakresie małoinwazyjnych technik wideochirurgicznych Klinika jest wiodącym ośrodkiem w kraju. W ośrodku wykonano wiele pionierskich operacji laparoskopowych i torakoskopowych.

Otwarcie bloku operacyjnego

Otwarcie kliniki 1986r.

Pierwszy zabieg

Zespół 2001r.