Ratownictwo Medyczne I rok

Ratownictwo Medyczne III rok

 

Ćwiczenia

Seminaria

Wykłady

Razem

Chirurgia

8

5

2

15

 

Ćwiczenia

Seminaria

Wykłady

Razem

Chirurgia

0

0

2

2

RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK

WYKŁADY, SEMINARIA, ĆWICZENIA

P r z e d m i o t

Ilość godzin

w semestrze

Ilość godzin

rocznie

Forma zakończenia

zajęć / semestr

Godziny

PN

WT

ŚR

CZ

PT

TERMINY

W

S

Ć

W

S

Ć

 

 

 

 

 

 

 

 

Chirurgia

Kl. Chirurgii Wad Rozwojowych

Dzieci i Traumatologii,

SK I, Zabrze, ul. 3-go Maja 13/15

2

5

8

2

5

8

 

2 godz.

-

-

-

-

-

wykłady w systemie e-learning

 

ć: 8.00-11.00

-

-

1

-

-

26.02.; 25.03.2020

 

ć: 11.15-14.15

-

-

2

-

-

 

s: 8.00-11.45

-

-

1

-

-

11.03.2020

 

s: 12.00-15.45

-

-

2

-

-

PRAKTYKA ŚRÓDROCZNA

 

Jednostka prowadząca zajęcia

 

Godziny

19.03.2020;

23.04.2020;

28.05.2020

23.03.2020;

04.05.2020;

01.06.2020

26.03.2020;

07.05.2020;

04.06.2020

30.03.2020;

11.05.2020;

08.06.2020

02.04.2020;

14.05.2020

06.04.2020;

18.05.2020

16.04.2020;

21.05.2020

20.04.2020;

25.05.2020

Kl. Chirurgii Wad Rozwojowych

Dzieci i Traumatologii, SK I,

Zabrze, ul. 3-go Maja 13/15

8.00-12.30

2a

1a

2b

1b

2c

1c

2d

1d