CHIRURGIA DZIECIĘCA
2019/2020
Jednostka realizująca program nauczania przedmiotu:
Klinika Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii ŚUM w Zabrzu


Wymiar godzinowy przedmiotu w roku 2019/2020

rok ćwiczenia seminaria wykłady razem
IV 15 9 8 32
V - - 3 -
VI 9 3 - 12

PROGRAM VI ROK
(9 godz. ćwiczeń, 3 godz. seminarium)
Semestr Letni
Zaliczenie ustne po zakończeniu i zaliczeniu zajęć

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki

Data

Godzina

Grupa

24-28 II

PN

Ć: 8.00-12.30

PT

Ć: 8.00-10.15

S: 10.15-12.30

-

2 – 6III

-

9-13 III

8

16-20 III

1

23-27 III

6

30 III-3 IV

7

6-7, 15-17 IV

-

20-24 IV

-

27-30 IV

-

4-8 V

-

11-15 V

-

18-22 V

-

25-29 V

-

1-5 VI

-

8-10 VI

-

SEMESTR LETNI 2019/2020
Wykłady IV Rok WL
– 25.02.20r. 1730– 1945 Sala wykł. Kat. Biochemii, Zabrze-Rokitnica
– 10.03.20r 1730– 1945 Sala wykł. Kat. Biochemii, Zabrze-Rokitnica
– 24.04.20r. 1730– 1900 Sala wykł. Kat. Biochemii, Zabrze-Rokitnica
Wykłady V Rok WL (Fakultet)
Najczęściej spotykane problemy kliniczne z chirurgii
-28.03.2020 800-1015 Sala wykł. Katedry Histologii