Klinika pełni codzienny 24-godzinny ostry dyżur dla Zabrza i Rudy Śl. oraz dla przypadków szczególnie trudnych z całego regionu. Całodobowa dostępność anestezjologa, radiologa, neurologa znacznie podnosi możliwości diagnostyczno-lecznicze. Współpraca z pozostałymi Klinikami Pediatrii rozszerza w znacznym stopniu zakres dostępnych procedur diagnostycznych.

Dzięki współpracy z Kliniką Patologii Noworodka istnieje możliwość leczenia operacyjnego noworodków z bardzo niską masą ciała obciążonych anomaliami rozwojowymi jak i schorzeniami chirurgicznymi tego okresu. Pozostałe Kliniki przyjmują na siebie ciężar diagnostyki i przygotowanie dzieci do zabiegów.

Rocznie przeprowadzamy w Klinice ok. 1600 zabiegów operacyjnych. 48% z nich stanowią tzw. zabiegi chirurgii jednego dnia, szczególnie korzystne zarówno dla samego pacjenta jak i jego rodziców. Pozostałe zabiegi to procedury z zakresu wspomnianej już chirurgii noworodka, zabiegi endoskopowe, ostrodyżurowe oraz cała gama zabiegów laparoskopowych (cholecystektomia, splenectomie, appendectomie) u dzieci z zastosowaniem najnowocześniejszych metod i specjalistycznego sprzętu najwyższej jakości. Ponadto przeprowadzamy specyficzne zabiegi operacyjne ze współudziałem specjalistów z innych dziedzin (urologii, kardiochirurgii, chirurgii szczękowej).

Pełny zakres chirurgii dziecięcej ogólnej (procedury planowe jak i „ostrodyżurowe” w zakresie klatki piersiowej, jamy brzusznej, kończyn, powłok,  chirurgii plastycznej.

 • wady wrodzone: zarośnięcie przełyku, niedrożność dwunastnicy, niedrożności jelita cienkiego, zarośnięcie odbytu, wytrzewienie wrodzone, przepuklina pępowinowa, przepukliny przeponowe, refluks żołądkowo – przełykowy, przepukliny oponowo – rdzeniowe, choroba Hirschprunga, smółkowe zapalenie otrzewnej,
 • inne choroby chirurgiczne wieku noworodkowego / niemowlęcego: rozedma płatowa płuc; wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika, przepukliny pachwinowe, wgłobienie, skręt jądra, guzy krzyżowo-ogonowe, złamanie okołoporodowe czaszki i narządów ruchu, pękniecie wątroby / śledziony; perforacja przewodu pokarmowego, skręt jelit.
 • urazy klatki piersiowej, jamy brzusznej,
 • urazy wielonarządowe,
 • urazy układu kostno-stawowego,
 • oparzenia.
 • wady układu moczowego: wodonercze, podwójne układy kielichowo – miedniczkowe, nerka podkowiasta, nerka ektopiczna, refluks pęcherzowo – moczowodowy, uchyłki pęcherza, zastawki cewki tylnej, wady cewki moczowej (spodziectwo, wierzchniactwo), stulejka,
 • kamica moczowa,
 • cystoskopia i zabiegi cystoskopowe,
 • wnętrostwo, niezstąpienie jądra, skręt jądra, skręt przydatków jądra / najądrza, zapalenie najądrza, żylaki powrózka nasiennego.
 • operacje plastyczne wad wrodzonych uszu: wyrośla przeduszne
 • operacje wad kończyn: palcozrost, palce dodatkowe.
 • chirurgiczne procedury diagnostyczne,
 • operacje guzów litych: śródpiersia, nadnercza, nerek, pęcherza, wątroby, tkanek miękkich, kości, jajnika, jądra, przestrzeni zaotrzewnowej, okolicy krzyżowo – ogonowej,
 • leczenie naczyniaków krwionośnych i limfatycznych oraz znamion barwnikowych.
 • laparoskopowe leczenie żylaków powrózka nasiennego,
 • laparoskopowe procedury antyrefluksowe,
 • laparoskopowe zabiegi na drogach żółciowych,
 • laparoskopowa gastrostomia,
 • laparoskopowa jejunostomia,
 • laparoskopowa appendektomia,
 • laparoskopowa chirurgia jelit,
 • laparoskopowa splenektomia,
 • laparoskopowa biopsja wątroby,
 • laparoskopowa adrenalektomia,
 • laparoskopowa kontrola wnętrostwa brzusznego,
 • laparoskopowe zabiegi naprawcze przepuklin pachwinowych (towarzyszących),
 • laparoskopowa adnexektomia,
 • laparoskopowa miotomia Heller’a,
 • torakoskopowy drenaż jamy opłucnej i dekortykacja płuca w ropniakach,
 • torakoskopowa reseksja grasicy w Myasthenia gravis,
 • torakoskopowa lobektomia,
 • laparoskopie diagnostyczne.