Ratownictwo Medyczne

  1. Praktyka śródroczna odbywa się w ramach Izby Przyjęć Dzieci (Sali Wypadkowej). Studenci poznają przypadki kliniczne pacjentów zgłaszających się na ostry dyżur chirurgiczny.
  2. Ćwiczenia odbywają się w Oddziale Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii. Studenci poznają przypadki kliniczne pacjentów przebywających w Oddziale – leczonych z powodu urazów czaszkowo-mózgowych, urazów narządu ruchu, urazów brzucha i klatki piersiowej, pacjentów zakwalifikowanych do operacji, będących po leczeniu operacyjnym oraz poddanych obserwacji.

IV rok kierunku Lekarskiego

1. Ćwiczenia odbywają się w Oddziale Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii, w ramach Izby Przyjęć (Sali Wypadkowej) oraz Bloku Operacyjnego.

2. Studenci poznają przypadki kliniczne pacjentów zgłaszających się na ostry dyżur chirurgiczny, przebywających w Oddziale (zakwalifikowanych do operacji, będących po leczeniu operacyjnym oraz poddanych obserwacji), a także uczestniczą biernie w przeprowadzanych procedurach chirurgicznych.

VI rok kierunku Lekarskiego

1. Ćwiczenia odbywają się w Oddziale Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii, w ramach Izby Przyjęć (Sali Wypadkowej) oraz Bloku Operacyjnego. Studenci poznają przypadki kliniczne pacjentów zgłaszających się na ostry dyżur chirurgiczny, przebywających w Oddziale (zakwalifikowanych do operacji, będących po leczeniu operacyjnym oraz poddanych obserwacji), a także uczestniczą biernie w przeprowadzanych procedurach chirurgicznych.