Nasza Klinika

Klinika Chirurgii Dziecięcej w Zabrzu ŚAM w Katowicach powstała w styczniu 1987, jako kolejna z sześciu jednostek zorganizowanych w wyniku podziału I Katedry Pediatrii ŚAM. Przy klinice działa Poradnia Chirurgii Dziecięcej. Klinika Chirurgii Dziecięcej, jak każda jednostka akademicka, realizuje trzy podstawowe zadania: dydaktyczno-wychowawcze (kształci studentów IV i V r. Wydz. Lekarskiego w Zabrzu z zakresu chirurgii dziecięcej), lecznicze (prowadzi wielospecjalistyczne leczenie chirurgiczne dzieci) i naukowo-badawcze.  

Doświadczenie

33

Lata doświadczenia

200

Publikacji naukowych

13

Lekarzy